Home

Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente Nieuwolda en de Protestantse Gemeente Oostwold. Nieuwolda en Oostwold zijn twee dorpen in het noordoosten van de provincie Groningen. Onze kerken werken sinds 2002 samen en zijn bezig met de voorbereiding van een samenvoeging.

Sinds 1 januari 2017 werken en kerken we samen met geloofsgemeenschap Reiderland.
Bij het preekrooster ziet u waar de diensten gehouden worden.Dienst komende zondag....

Op eerste Pinksterdag begint de dienst in sporthal 'De Rietkraag' (Oostwold) om 10.00 uur. Voorgangers zijn ds. Jöhlinger en pastor Vos.

Er wordt gecollecteerd voor:
1e - Bijbelverspreiding in Syrië
2e - Onkostenbestrijding

Iedereen is van harte welkom!Pinksterfeest – 4 juni
Net als voorgaande jaren vieren we het feest van Pinksteren weer samen met diverse andere kerken uit onze regio. De viering begint om 10 uur, maar om 9.50 uur wordt er al begonnen met het zingen van enkele liederen. Het Pinksterfeest wordt weer gehouden in sporthal 'De Rietkraag' (Oostwold) en voorgangers deze morgen zijn ds. Jöhlinger en dhr. Vos. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door muziekkorps 'Prins Hendrik' uit Scheemda en voor de kinderen is er een bijdrage van poppentheater Roelof Speelman. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie/thee. Iedereen van harte welkom!Boekenmarkt – 10 juni
Zaterdag 10 juni is er van 10.00-16.00 uur weer een boeken-, platen- en spellenmarkt in
Ons Gebouw (Goldhoorn 6, Oostwold). Voor een prikkie kan iedereen dan leuke boeken, tijdschriften, muziek, films en spelletjes aanschaffen. Opbrengst van deze markt is bestemd voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Wilt u boeken (geen encyclopedieën!), tijdschriften, lp's, cd's, dvd's, games of bordspellen inleveren voor deze markt, dan kan dit
op zaterdag 3 juni van 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur bij Ons Gebouw.Kerkenpad Oost-Groningen – 10 juni
Als het gaat over mooie en bijzondere kerken, dan denken de meeste mensen niet meteen aan Oost-Groningen. Toch heeft onze regio op dit gebied veel te bieden, er zijn hier parels van kerken gebouwd! Om mensen kennis te laten maken met deze kerkgebouwen wordt er door diverse kerken uit de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Menterwolde een kerkenpad georganiseerd. Het kerkenpad wordt gehouden op zaterdag 10 juni van 10.00 – 16.00 uur, belangstellenden kunnen hun eigen route kiezen aan de hand van de kerkgebouwen die zij willen bezoeken.
Meer informatie over de deelnemende kerken is te vinden op de website van het Kerkenpad Oost-Groningen en op de speciale facebookpagina.Kerkendag in Bourtange – 1 juli
Zaterdag 1 juli organiseert de classis Oost-Groningen van 10.00-16.00 uur een Kerkendag in Bourtange. Er kan worden deelgenomen aan diverse workshops, aan diensten en er kunnen informatiestands bezocht worden.
Meer informatie is te vinden op de website van de classis en op de speciale facebookpagina.Pelgrimeren in Groningen
De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SpiG) heeft verschillende wandelroutes uitgezet in onze provincie, aan de hand waarvan men pelgrimstochten kan ondernemen. Vele kerken en andere cultuurhistorische bezienswaardigheden zijn in de routes opgenomen, waaronder ons kerkgebouw in Oostwold!
Zie voor meer informatie hierover de website of de facebookpagina van de SPiG.Meldpunt Goede Buren
Tijdens de startzondag in 2015 dachten we na over de vragen 'Wat kan ik voor een ander doen?' en 'Wat kan een ander voor mij doen?' Of we nu jong of oud zijn, soms kunnen we immers wel wat hulp gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij klusjes in of rondom huis, maar soms hebben we ook gewoon een bezoekje van iemand nodig. Hebt u of jij ergens hulp bij nodig of zou u/jij juist iets voor iemand willen doen? Neem dan contact op met Gerda Wierenga (gerda.wierenga@ziggo.nl) of Yvonne Drewel (y.drewel@gmail.com). Zij zullen dan kijken of er een match is en beide partijen met elkaar in contact brengen.Wist u dat: 'Ons Gebouw' niet alleen voor kerkelijke activiteiten is, maar dat u het gebouw ook kunt reserveren voor een feestje of voor een verenigingsactiviteit? Voor reserveringen of inlichtingen kunt u fam. Akkerman bellen (0597 – 551215).Facebook en Twitter
Onze kerk is ook te vinden op Facebook en Twitter!