Home

Hartelijk welkom op de site van de Protestantse Gemeente Nieuwolda en de Protestantse Gemeente Oostwold. Nieuwolda en Oostwold zijn twee dorpen in het noordoosten van de provincie Groningen. Onze kerken werken sinds 2002 samen en zijn bezig met de voorbereiding van een samenvoeging.

Sinds 1 januari 2017 werken en kerken we samen met geloofsgemeenschap Reiderland.
Bij het preekrooster ziet u waar de diensten gehouden worden.Zondag 2 april....
bent u om 9.30 uur van harte welkom in de kerk in Oostwold (Goldhoorn).
De voorganger is ds. Jöhlinger.
Er wordt gecollecteerd voor:
1e - Kerk in Actie - 40 dagentijd - Sozo foundation Zuid Afrika
2e - Kerk
3e - Algemeen kerkelijk werk
Na de dienst is er koffie in Ons Gebouw en gaan we kaarten schrijven voor de Paasgroetenactie van Kerk in Actie

's Avonds is er om 19.00 uur een Regiovesper in Midwolda (Dorpskerk).
De voorganger is ds. Rienstra en een regionaal gelegenhdeidskoor zal haar medewerking verlenen.Liturgische schikkingen in de 40 dagentijd en Pasen
Ook dit jaar zijn er in deze periode liturgische schikkingen die aansluiten bij de lezing van de zondag. Voor een uitleg bij de schikking klikt u hier.
Paasgroetenactie
Op zondag 2 april houden we, tijdens het koffiedrinken na de dienst, weer onze jaarlijkse Paasgroetenactie. Onze kaarten gaan dit jaar naar het gevangenispastoraat van Veenhuizen, Vught en van Mesdag. Dat dit erg bemoedigend en belangrijk is, blijkt wel uit de volgende reactie van een gevangene: "Ik ben hier pas net en ik heb mijn gezin nog niet gesproken. Ik heb geen geld, ik kan niet bellen. Ik heb gebeden om een oplossing en kijk nu: ik krijg een kaart met een postzegel erop. Ik kan ze nu wel een bericht sturen. Dank u wel, dank u wel..." We hopen dat we samen weer veel Paasgroeten mogen versturen, iedereen van harte welkom!
Meer achtergrondinformatie over de afbeelding op de kaart vindt u hier.Vespers in de 40 dagentijd
Gerechtvaardigd door geloof
Dit jaar worden er binnen de te vormen streekgemeente weer Regiovespers gehouden: elke zondag in de 40 dagentijd is er om 19.00 uur een vesper in een van de deelnemende gemeenten. Om de verschillende vespers met elkaar te verbinden is er naar een thema gezocht. Dit is gevonden in de brief van Paulus aan de Romeinen. In dit Lutherjaar willen we ons verdiepen in een brief, die voor Luther belangrijk was en die heeft geleid tot zijn nadruk op 'sola gratia' (alleen door genade). De hoofdstukken die we uit de brief aan Romeinen lezen zijn een hulpmiddel bij de voorbereiding op de viering van Pasen. Het helpt ons bovendien beseffen dat Pasen onderdeel is van een veel groter geheel, waarin een boodschap naar ons toekomt die berust op lezingen, liederen, gebeden en rituelen. Een boodschap die niet alleen voor het hoofd bedoeld is, maar vooral voor het hart. Een ieder is van harte welkom!

Datum Voorganger Plaats
5 maart ds. v/d Woude Winschoten, Marktplein
12 maart pastor Huizing-Piersma Oostwold, Goldhoorn
19 maart da. v/d Vrie Meeden, Kerklaan
26 maart ds. Jöhlinger Finsterwolde, Wiegersweg
2 april ds. Rienstra Midwolda, Dorpskerk
9 april ds. Rienstra Scheemda, KerklaanRommelmarkt
Zaterdag 29 april organiseren we van 9.00-13.00 uur weer een rommelmarkt bij 'Ons Gebouw'. De opbrengst van de markt is deels bestemd voor het onderhoud van onze kerkgebouwen en deels voor het werk van Dorcas. Meer informatie over inleveren van spullen en het bestellen van soep, leest u hier.Meldpunt Goede Buren
Tijdens de startzondag in 2015 dachten we na over de vragen 'Wat kunt u voor een ander doen?' en 'Wat kan een ander voor mij doen?' Of we nu jong of oud zijn, soms kunnen we immers wel wat hulp gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij klusjes in of rondom huis, maar soms hebben we ook gewoon een bezoekje van iemand nodig. Hebt u of jij ergens hulp bij nodig of zou u/jij juist iets voor iemand willen doen? Neem dan contact op met Gerda Wierenga (gerda.wierenga@ziggo.nl) of Yvonne Drewel (y.drewel@gmail.com). Zij zullen dan kijken of er een match is en beide partijen met elkaar in contact brengen.Wist u dat: 'Ons Gebouw' niet alleen voor kerkelijke activiteiten is, maar dat u het gebouw ook kunt reserveren voor een feestje of voor een verenigingsactiviteit? Voor reserveringen of inlichtingen kunt u fam. Akkerman bellen (0597 – 551215).Facebook en Twitter
Onze kerk is ook te vinden op Facebook en Twitter!