Home

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold, een gemeente in het noordoosten van Groningen. Sinds 2017 werken en kerken we samen met de geloofsgemeenschap Reiderland. Een ieder is van harte welkom bij onze diensten en activiteiten
Diensten in de komende periode....

Zondag 23 december
Om 11.00 uur is er een dienst in Oostwold (Goldhoorn 8)
De voorganger is ds. Velema uit Uplengen.

Er wordt in deze dienst gecollecteerd voor:
1e – Beautiful Kidz Namibia
2e – Kerk
3e – Diaconaat plaatselijk


Maandag 24 december
Om 21.00 uur is er een kerstnachtdienst in Nieuwolda (P.G. Cremerstraat 14)
De voorganger is pastor Huizing-Piersma uit Veendam en het koor Voicemail uit Veenhuizen zal haar medeweking verlenen.
Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.

Er wordt in deze dienst gecollecteerd voor:
1e – Schuldhulpmaatje
2e – Onkosten


Dinsdag 25 december
De dienst op kerstmorgen begint om 9.30 uur en wordt gehouden in Oostwold
(Goldhoorn 8). De voorganger is pastor Huizing-Piersma uit Veendam.
Na de dienst is er koffiedrinken in Ons Gebouw.

Er wordt in deze dienst gecollecteerd voor:
1e – Kerk in actie - Kinderen in de knel
2e – Kerk
3e – Algemeen kerkenwerk


Klik hier voor de liturgie


U en jij bent van harte welkom...
Liturgische schikkingen
Zoals ieder jaar worden er voor de diensten aan het eind van het jaar liturgische schikkingen gemaakt. Te beginnen met de laatste zondag van het kerkelijk jaar - de gedachtenisdienst -
en te eindigen met kerstmorgen.
Een verslag vindt u hier.
Oproep nieuwe leden Streekdiaconie
Kortgeleden deden we in de kerkbladen een oproep voor extra leden voor de streekdiaconie.
Wij zouden als streekdiaconie graag meer activiteiten ontwikkelen, maar we merken dat dit moeizaam gaat. Dit heeft te maken met het feit dat er in Meeden, Midwolda, Nieuwolda-Oostwold en Reiderland maar één diaken is en ook in Scheemda en Winschoten is de bezetting niet optimaal.
Op ons vorige oproepje heeft iemand gereageerd en daar zijn we erg blij mee!
Maar we hopen dat er nog één of twee personen in de streekgemeente zijn die ons zouden willen helpen met het ontwikkelen van activiteiten.
Dit kan door ambtsdrager te worden (met een speciale opdracht voor de streekdiaconie), maar ook diaconale medewerkers zijn van harte welkom!
Meer informatie kan ingewonnen worden bij de streekdiakenen, bij de leden van de streekkerkenraad of bij de eigen kerkenraad.
Rommelmarkt voorjaar 2019 – commissieleden gezocht!
In Nieuwolda/Oostwold is het traditie om eens in de twee jaar een rommelmarkt te houden bij Ons Gebouw in Oostwold.
Dit willen we ook in het voorjaar van 2019 weer gaan doen, dit keer samen met Reiderland!
Hebt u/heb jij nog spulletjes over, gooi deze dan dus zeker niet weg, maar bewaar ze voor de rommelmarkt.
En ook leuke prijsjes voor de verloting zijn t.z.t. van harte welkom!
Om alles voor te bereiden, hebben we natuurlijk wel een commissie nodig.
Er moet bijvoorbeeld een vergunning geregeld worden, er moeten inkopen gedaan worden en we denken na over extra activiteiten naast de verkoop (zoals een verloting).
Lijkt het u/jou leuk om mee te helpen bij de voorbereiding, geef u/je dan op bij Ruth Drewel (ruthdrewel@hotmail.com)!
Concert Oostwold
Zondag 10 februari om 15.00 uur vindt er weer een concert plaats in onze kerk in Oostwold. Ensemble The Northern Consort, bestaande uit Vincent van Ballegooijen, Hanneke Wierenga en Vincent van Laar, zal een programma brengen over astronoom en componist Willian Herschel.
Professor Peter Barthel, bekend van het boek 'Professor, bestaat God?' zal een toelichting hierop geven. Van harte welkom!
Pelgrimeren in Groningen
De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SpiG) heeft verschillende wandelroutes uitgezet in onze provincie, aan de hand waarvan men pelgrimstochten kan ondernemen. Vele kerken en andere cultuurhistorische bezienswaardigheden zijn in de routes opgenomen, waaronder onze kerkgebouwen in Oostwold en Nieuwolda!
Zie voor meer informatie hierover de website of de facebookpagina van SPiG.
Meldpunt Goede Buren
Tijdens de startzondag in 2015 dachten we na over de vragen 'Wat kan ik voor een ander doen?' en 'Wat kan een ander voor mij doen?' Of we nu jong of oud zijn, soms kunnen we immers wel wat hulp gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij klusjes in of rondom huis, maar soms hebben we ook gewoon een bezoekje van iemand nodig. Hebt u of jij ergens hulp bij nodig of zou u/jij juist iets voor iemand willen doen? Neem dan contact op met Gerda Wierenga (gerda.wierenga@ziggo.nl) of Yvonne Drewel (y.drewel@gmail.com). Zij zullen dan kijken of er een match is en beide partijen met elkaar in contact brengen.
Wist u dat...
'Ons Gebouw' niet alleen voor kerkelijke activiteiten is, maar dat u het gebouw ook kunt reserveren voor een feestje of voor een verenigingsactiviteit? Voor reserveringen of inlichtingen kunt u fam. Akkerman bellen (0597-551215).

www.000webhost.com