Home

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold, een gemeente in het noordoosten van Groningen. Sinds 2017 werken en kerken we samen met de geloofsgemeenschap Reiderland. U en jij bent van harte welkom bij onze diensten en activiteitenDienst komende zondag....
De dienst op 26 november is in Nieuwolda (P.G. Cremerstraat 14) en de voorgangers zijn ds. Jöhlinger en pastor Huizing-Piersma.
In deze dienst zullen we stil staan bij hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen.
Medewerking wordt verleend door de CantoRei.
Na de dienst is er koffie...

Er wordt in deze dienst gecollecteerd voor:
1e - Diaconie landelijk - Kindervakantieweken voor vluchtelingen
2e - Kerk
3e - Algemeen kerkelijk werk

U en jij bent van harte welkom...Concert Giardino Musicale – 25 februari 2018
Zondag 25 februari om 15.00 uur komt het barokensemble Giardino Musicale naar onze kerk in Oostwold met het programma 'Oh Nederland'. Het concert schetst een beeld van de muziek in de Lage Landen, haar bloei en glorie beginnend in de Gouden Eeuw. Giardino Musicale zal deze middag werken spelen van onder meer Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Christian Schickhardt en Nicolaus a Kempis. Entree: € 12,50 (tot 18 jaar € 7,50).
ProgrammaPelgrimeren in Groningen
De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SpiG) heeft verschillende wandelroutes uitgezet in onze provincie, aan de hand waarvan men pelgrimstochten kan ondernemen. Vele kerken en andere cultuurhistorische bezienswaardigheden zijn in de routes opgenomen, waaronder onze kerkgebouwen in Oostwold en Nieuwolda!
Zie voor meer informatie hierover de website of de facebookpagina van de SPiG.Meldpunt Goede Buren
Tijdens de startzondag in 2015 dachten we na over de vragen 'Wat kan ik voor een ander doen?' en 'Wat kan een ander voor mij doen?' Of we nu jong of oud zijn, soms kunnen we immers wel wat hulp gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij klusjes in of rondom huis, maar soms hebben we ook gewoon een bezoekje van iemand nodig. Hebt u of jij ergens hulp bij nodig of zou u/jij juist iets voor iemand willen doen? Neem dan contact op met Gerda Wierenga (gerda.wierenga@ziggo.nl) of Yvonne Drewel (y.drewel@gmail.com). Zij zullen dan kijken of er een match is en beide partijen met elkaar in contact brengen.Wist u dat...
'Ons Gebouw' niet alleen voor kerkelijke activiteiten is, maar dat u het gebouw ook kunt reserveren voor een feestje of voor een verenigingsactiviteit? Voor reserveringen of inlichtingen kunt u fam. Akkerman bellen (0597-551215).


www.000webhost.com