n
Home

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold, een gemeente in het noordoosten van Groningen. Sinds 2017 werken en kerken we samen met de geloofsgemeenschap Reiderland. Een ieder is van harte welkom bij onze diensten en activiteiten
Dienst komende zondag....

Zondag 24 maart is er om 9.30 uur een dienst in Bad Nieuweschans (Kerkstraat 1).
De voorganger is oud predikant, van pg Reiderland, da. Heeren uit Oentsjerk.
Na afloop is er koffie in Rehoboth...


Er wordt in deze dienst gecollecteerd voor:
1e – Kerk in Actie – Kinderen in de knel
2e – Kerk
3e – Verwarming gebouwen


Klik hier voor de liturgie


U en jij bent van harte welkom...
Vespers in de veertigdagentijd


Datum Kerk Voorganger
10 maart Winschoten, Marktplein kerk, Marktplein 1 ds. v/d Woude
17 maart Finsterwolde, Stefanuskerk, C.G. Wiegersweg 1 pastor Huizing-Piersma
24 maart Meeden, Dorpskerk, Kerkstraat 12 ds. Rienstra
31 maart Oostwold, Protestantse kerk, Goldhoorn 8 ds. Offringa
7 april Scheemda, De Ontmoeting, Kerklaan 32 ds. v/d Woude
14 april Midwolda, Dorpskerk, Hoofdweg 168 ds. Offringa

Alle diensten beginnen om 19.00 uur.
Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de Streekgemeente.

U en jij bent ook hier van harte welkom.
Liturgische schikkingen veertigdagentijd
Net als voorgaande jaren zijn er in de 40 dagentijd liturgische schikkingen.
Hier kunt u de schikkingen en de uitleg bekijken.
Spaardoosjes veertigdagentijd
Op 10 maart zijn er na de kerkdienst spaardoosjes uitgedeeld.
Hierin kunt u geld sparen voor een project dat aangedragen is door Kerk in Actie: 'Een nieuw begin voor (ex)gedetineerden'.
Een nieuw leven opbouwen na een gevangenisstraf te hebben uitgezeten blijkt erg lastig te zijn. In 'Exodus-huizen' worden ex-gedetineerden hierbij geholpen, zodat er echt een nieuwe start gemaakt kan worden.
Ook op 17 maart kunt u nog een spaardoosje meekrijgen na afloop van de dienst...
De doosjes kunnen met Pasen weer ingeleverd worden.
Gespreksgroep
Al vele jaren bestaat er een gespreksgroep in onze gemeente, ooit opgestart als groothuisbezoek. Er wordt gesproken over zowel Bijbelse als maatschappelijke thema’s.
Zondag 17 maart staat er weer een avond op de planning en nieuwe leden zijn hierbij van harte welkom! Heb je belangstelling om hier aan deel te nemen? Je kunt contact opnemen met Jan Drewel (dreweljan@gmail.com).
Rommelmarkt
Het is gelukt om een rommelmarktcommissie te vormen en dus organiseren we op zaterdag 13 april van 9.00-13.00 uur weer een rommelmarkt bij Ons Gebouw in Oostwold! Spullen hiervoor inleveren kan op vrijdag 12 april van 14.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur.

Wat kan er ingeleverd worden: huishoudelijke spullen en apparaten, boeken, speelgoed, kleine meubelen, kleding etc. Alles dient wel in goede staat te verkeren en grote meubelstukken kunnen we niet gebruiken. Ook (stekjes van) planten mogen ingeleverd worden.
Oproep nieuwe leden Streekdiaconie
Kortgeleden deden we in de kerkbladen een oproep voor extra leden voor de streekdiaconie.
Wij zouden als streekdiaconie graag meer activiteiten ontwikkelen, maar we merken dat dit moeizaam gaat. Dit heeft te maken met het feit dat er in Meeden, Midwolda, Nieuwolda-Oostwold en Reiderland maar één diaken is en ook in Scheemda en Winschoten is de bezetting niet optimaal.
Op ons vorige oproepje heeft iemand gereageerd en daar zijn we erg blij mee!
Maar we hopen dat er nog één of twee personen in de streekgemeente zijn die ons zouden willen helpen met het ontwikkelen van activiteiten.
Dit kan door ambtsdrager te worden (met een speciale opdracht voor de streekdiaconie), maar ook diaconale medewerkers zijn van harte welkom!
Meer informatie kan ingewonnen worden bij de streekdiakenen, bij de leden van de streekkerkenraad of bij de eigen kerkenraad.
Pelgrimeren in Groningen
De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SpiG) heeft verschillende wandelroutes uitgezet in onze provincie, aan de hand waarvan men pelgrimstochten kan ondernemen. Vele kerken en andere cultuurhistorische bezienswaardigheden zijn in de routes opgenomen, waaronder onze kerkgebouwen in Oostwold en Nieuwolda!
Zie voor meer informatie hierover de website of de facebookpagina van SPiG.
Meldpunt Goede Buren
Tijdens de startzondag in 2015 dachten we na over de vragen 'Wat kan ik voor een ander doen?' en 'Wat kan een ander voor mij doen?' Of we nu jong of oud zijn, soms kunnen we immers wel wat hulp gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij klusjes in of rondom huis, maar soms hebben we ook gewoon een bezoekje van iemand nodig. Hebt u of jij ergens hulp bij nodig of zou u/jij juist iets voor iemand willen doen? Neem dan contact op met Gerda Wierenga (gerda.wierenga@ziggo.nl) of Yvonne Drewel (y.drewel@gmail.com). Zij zullen dan kijken of er een match is en beide partijen met elkaar in contact brengen.
Wist u dat...
'Ons Gebouw' niet alleen voor kerkelijke activiteiten is, maar dat u het gebouw ook kunt reserveren voor een feestje of voor een verenigingsactiviteit? Voor reserveringen of inlichtingen kunt u fam. Akkerman bellen (0597-551215).

www.000webhost.com