Belangrijke Adressen
Kerkgebouwen (geen postadres!)
Kerk Nieuwolda – P.G. Cremerstraat 14 – 9944 AN Nieuwolda (0596-795131)
Kerk Oostwold – Goldhoorn 8 – 9682 XN Oostwold
Verenigingsgebouw Ons Gebouw – Goldhoorn 6 – 9682 XN Oostwold (0597-551286)


Secretariaat van de kerk (postadres)
Lineke Hut – De Kamp 23 – 9944 CB Nieuwolda
lineke_hut@hotmail.com (tel. 0596 – 542568)


Voorzitter kerkenraad
Siemie Hut – siemie_hut@ziggo.nl (tel. 0596 – 542568)


Pastor
Tineke Huizing-Piersma – tjhuizing@netvisit.nl (tel. 0598 – 618674)


Secretaris ZWO–commissie
Lineke Hut – lineke_hut@hotmail.com (tel. 0596 – 542568)


Voorzitter Commissie Eredienst
Zwanie Akkerman – petrusakkerman@kpnplanet.nl (tel. 0597–551215)


Kerkblad 'Vlechtwerk' i.s.m. pg Reiderland
kerkbladvlechtwerk@gmail.com


Nieuws voor de website kunt u doorgeven aan
Yvonne Drewel – pgnieuwoldaoostwold@gmail.com


www.000webhost.com