Financiën
Boekhouders

Boekhouder kerk — mevr. H. Huizinga-Vink
Boekhouder diaconie/ZWO — dhr. K. Kasper


Rekeningnummers

Banknummer voor Vaste Vrijwillige Bijdrage (Oostwold)
NL96 RABO 0357 7176 43 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold

Banknummer voor Vaste Vrijwillige Bijdrage (Nieuwolda)
NL93 RABO 0382 6111 95 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold

Banknummer voor Solidariteitskas en abonnement kerkblad (Nieuwolda-Oostwold)
NL32 RABO 0134 3869 65 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold

Banknummer voor collectebonnen (Nieuwolda-Oostwold)
NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold

Banknummer Diaconie/ZWO-commissie
NL21 RABO 0357 7744 77 t.n.v. Diaconie-ZWO PG Nieuwolda-Oostwold

Banknummer voor (na-) giften op gehouden collecten
NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold
(graag o.v.v. datum en doel van de collecte)


www.000webhost.com