Groot Huisbezoek
Al vele jaren bestaat er in Oostwold een groep die aan een vorm van Groot Huisbezoek doet. Het is ooit begonnen op initiatief van ds. Bert en Hilda van der Woude. Twee á drie keer per jaar komen we op zondagavond bij elkaar bij een van de leden thuis. Bij toerbeurt bereiden twee mensen zich voor op een onderwerp. Dat kunnen Bijbelse onderwerpen zijn, maar ook onderwerpen die te maken hebben met bijvoorbeeld ethiek of milieu.

Zo hebben Jaap en Joke eens het onderwerp voorbereid met als thema: 'Goed rentmeesterschap over deze planeet'. Aanleiding was een lezing van de voormalige voorzitter van de SER (Sociaal Economische Raad), hoogleraar en CDA prominent Herman Wijffels. Hij is een gedreven pleitbezorger van een samenleving die zuiniger is op de aarde en op de mensen. De huidige mondiale crisis is volgens hem het moment om de omslag te maken. Hij promoot betere verbindingen tussen mensen onderling en tussen mensen en de aarde.
Degene die het onderwerp verzorgt, bedenkt er zelf discussievragen bij, aan de hand waarvan we met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Deelnemers aan deze groep zijn: Jan Drewel, Gertjan Meijer, Jaap Buist en Joke Claassen, Floor en Kees Bom, Lenus en Corry Hamster.


www.000webhost.com