Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de kerk en een aantal leden hieruit vormt het moderamen (het dagelijks bestuur). De kerkenraad wordt gevormd door ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de pastoraal werker.

De ouderlingen onderhouden het contact met de gemeente door onder meer huisbezoeken. Hierin worden zij ondersteund door de pastoraal werker en de contactpersonen/hulpverleners.

De diakenen zorgen voor het innen en de afdracht van de collectes en zij maken deel uit van de ZWO-commissie.

Het college van kerkrentmeesters beheert de gebouwen en verzorgt de overige financiƫn.


Functieverdeling binnen de kerkenraad:

Preses
Siemie Hut (moderamenlid)

Scriba
Vacant

Adviseur
Jan Drewel

Diaken
Ruth Drewel (afgevaardigde naar Streekkerkenraad)

Ouderling kerkrentmeester
Gertjan Meijer (moderamenlid)
Harry Huizinga

Notulist
Anita Groenendal-van Dijk

Pastor
Tineke Huizing-Piersma


www.000webhost.com