Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de kerk en een aantal leden hieruit vormt het moderamen (het dagelijks bestuur). De kerkenraad wordt gevormd door ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de pastoraal werker.

De ouderlingen onderhouden het contact met de gemeente door onder meer huisbezoeken. Hierin worden zij ondersteund door de pastoraal werker en de contactpersonen/hulpverleners.

De diakenen zorgen voor het innen en de afdracht van de collectes en zij maken deel uit van de ZWO-commissie.

Het college van kerkrentmeesters beheert de gebouwen en verzorgt de overige financiƫn.


Functieverdeling binnen de kerkenraad:

Preses
dhr. S. Hut (moderamenlid)

Scriba
Vacant

Adviseur
dhr. J. Drewel

Diaken
mevr. R. Drewel (afgevaardigde naar Streekkerkenraad)

Ouderling kerkrentmeester
dhr. J.G. Meijer (moderamenlid)
dhr. H. Huizinga

Notulist
mevr. A. Groenendal-van Dijk

Pastor
mevr. T. Huizing-Piersma


www.000webhost.com