Liturgie & Eredienst
De commissie Liturgie & Eredienst (kortweg 'liturgiecommissie') denkt na over de inhoud en de vormgeving van erediensten. We bezinnen ons op liturgie in het algemeen en we bereiden bijzondere vieringen voor, zoals de diensten in de Stille Week, de Gedachteniszondag en de Kerstvieringen.
Sinds 2017 doen we dit samen met pg Reiderland.
De ondersteuning van een predikant is vaak onontbeerlijk en van grote waarde.

Kleuren spelen in de liturgie een grote rol. In 2011 stond daarover een duidelijk overzicht in
de Protestantse Kerkbode. Voor de uitleg klikt u hier.

De commissie bestaat uit: pastor Tineke Huizing, Zwanie Akkerman, Lineke Hut,
Yvonne Drewel en Jan Pieter Nuninga.

Zwanie Akkerman en Yvonne Drewel zitten namens onze gemeente in de Taakgroep Liturgie Streekgemeente.


www.000webhost.com