Privacy
Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold, mei 2018

Privacyverklaring en geheimhouding
1. In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens we verwerken en waarom, en hoe wij hiermee omgaan.
2. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), onze contactpersoon is te bereiken per mail: pgnieuwoldaoostwold@gmail.com en per post: De Kamp 23, 9944 CB Nieuwolda.
3. De Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold is een van de ruim 1800 plaatselijke gemeentes van de Protestantse Kerk Nederland en houdt zich bezig met kerkelijke activiteiten waaronder het organiseren van kerkdiensten, bijeenkomsten en pastoraat.

Wij verwerken de volgende gegevens:
4. Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, emailadressen, telefoonnummers, geslacht, betaalgegevens, data van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk en wijzigingen in de burgerlijke staat, daarnaast de gegevens over gezinssamenstelling.
Ook voeren we administratie over de toezeggingen van vrijwillige bijdragen.
Regelmatig worden foto’s gemaakt van activiteiten.
Voor het verwerken van verhuizingen en wijzigingen in de burgerlijke staat krijgen wij gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie via de Stichting Interkerkelijke ledenadministratie (SILA). Hiervoor heeft u in het verleden toestemming gegeven.

We verwerken de gegevens voor de volgende doelen:
5. Deels omdat we dat wettelijk verplicht zijn en om onze taak als kerk te kunnen uitvoeren. Foto’s worden gebruikt om sfeer te geven aan onze website en kerkblad. Om de onderlinge band in de gemeente te versterken publiceren wij bijzondere gebeurtenissen, zoals verjaardagen van gemeenteleden, ziekte en ziekenhuisopnames, huwelijk, geboorte en overlijden. Het sturen van geboorte-, trouw- en rouwkaarten zien we als schriftelijke toestemming tot publicatie.

Rechten
6. Om van uw rechten gebruik te maken, kunt u mailen naar pgnieuwoldaoostwold@gmail.com of een brief sturen naar De Kamp 23, 9944 CB Nieuwolda.
7. U heeft het recht om inzicht te krijgen welke gegevens wij van u verwerken en welke personen en instellingen inzicht hebben in deze gegevens.
8. U heeft het recht om uw gegevens of een deel daarvan te laten wijzigen of verwijderen voor zover ze niet wettelijk verplicht zijn. U kunt uw bezwaar kenbaar maken tegen het publiceren van uw gegevens.
9. Om uw rechten uit 7 en 8 te kunnen uitvoeren zijn wij genoodzaakt uw identiteit vast te stellen.
10. Als u oordeelt dat wij inzake uw gegevens onterecht handelen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verwerker
11. Door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) worden persoonsgegevens verwerkt in het Leden Registratie Programma (LRP). Er bestaat een verwerkingsovereenkomst tussen de PKN en ons.

Geheimhouding, bewaring en beveiliging
12. We betrachten geheimhouding van alle als zodanig aan ons toevertrouwde gegevens.
13. De gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden tenzij door de wet verplicht.
14. Gegevens worden door de Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold niet gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in artikel 5.
15. Gegevens worden vernietigd zodra er geen reden is tot bewaring door wettelijke verplichtingen of archivering.
16. Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies en diefstal.

Subverwerkers
17. Voor opslag van de gegevens kunnen we gebruikmaken van externe binnen de EU gesitueerde servers, met deze partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst volgens de AVG richtlijnen.

Datalekken
18. In geval van datalekken en/of kwijtraken van gegevens zullen wij direct, maar in ieder geval binnen 72 uur, bericht geven aan de betrokkenen en indien daartoe verplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


www.000webhost.com