Vlechtwerk

Ons gezamenlijke kerkblad met de protestantse gemeente Reiderland heet Vlechtwerk. Twee gemeentes samenvoegen, dat betekent dat we gewoontes, tradities en afspraken moeten samenvlechten om één geheel te worden. Vlechten maakt van verschillende strengen één sterkere streng en dat hopen wij met onze gemeentes ook te bereiken.

De redactie bestaat uit:
Siemie Hut
Caroline Meijer
Marina Wijnmaalen

Vlechtwerk verschijnt 11 keer per jaar aan het eind van de maand. U kunt hierin allerlei zaken met betrekking tot onze kerken lezen: verslagen, agenda's, roosters en noem maar op.

Kopij kan digitaal ingezonden worden via kerkbladvlechtwerk@gmail.com of geschreven bij een van de redactieleden.

Een abonnement loopt van januari t/m december en kost € 10,00. Het abonnementsgeld kan overgemaakt worden op NL 32 RABO 0134.3869.65 t.n.v. Prot. Gem. Nieuwolda-Oostwold.


www.000webhost.com