Afronding restauratie – Het dak zit er weer op!

In 2011 stuurde de restauratiecommissie van de kerk in Oostwold u een brief met de aanhef: 'Het dak gaat er af'.
En het dak is er af geweest! Wat is er wat afgebeld, vergaderd, gediscussieerd, wat moet en wat mag er wel of juist niet, durven en kunnen we wel…
Ondanks alles heeft de restauratiecommissie het geloof behouden!
Wat is er wat aangepast, gerekend, herberekend, zijn er opdrachten verstrekt. "Hou was 't ook mor weer, welke vaarve mout woar en wat is de juuste kleur, was 't wel zo?"
Wat is er gesloopt, getimmerd, gemetseld, gezaagd, geschilderd en we hebben ook nog wel het een en ander meegemaakt tijdens de restauratie. Van nestelende zwaluwen (Ps. 84) tot tegenslagen in ziekte van het personeel, de regen en de winterse buien.
De mannen van schildersbedrijf Huizinga Oostwold, de man(nen) van Bouwbedrijf Jansen Oostwold, Grondverzetsbedrijf Boven Finsterwolde, Installatiebedrijf Bleeker Hoogezand, Mechanisatiebedrijf Hesseling Oostwold, de mannen van de nieuwe geluidsinstallatie uit Stadskanaal en Oostwold, Akkerman Oostwold voor de gordijnen en de vloerbedekking, Orgelbouwer Reil Heerde en de vrijwilligers zijn allemaal zeer druk bezig geweest! En dan zijn er enkele dingen die om seizoensredenen nog niet konden worden uitgevoerd.
Ook niet onvermeld dient te worden de architect, dhr. Kouwen uit Tolbert, een geweldige man met een tomeloze inzet en een 'niets is te veel' mentaliteit. We konden hem om een boodschap sturen!
De samenwerking met de Stichting tot Behoud Kerken in Groningen en Drenthe uit Veendam. De vorst en de sneeuw waren onwelkome gasten en dat vertraagde rond de kerk de werkzaamheden. Inmiddels zit het dak er weer op, is het zinkwerk hersteld, staan de glas in loodramen weer op hun plek, zijn de muren aangewerkt en gesaust, is het interieur geschilderd, het podium uitgevlakt en gewaterpast, is de verwarming aangepast en voorzien van een nieuwe hoogrendementsketel, is de verlichting aangepast, de geluidsinstallatie vernieuwd, de gordijnen en de vloerbedekking gehangen en gelegd, de invalideningang vergroot en aangepast, de bestrating rond de kerk weer voorzien van donker gebakken klinkers, en het hekwerk langs de Goldhoorn vernieuwd en ook daar enkele aanpassingen gemaakt en het draaiend gedeelte teruggeplaatst.
Natuurlijk zijn er nog meer dingen gebeurd: o.a. de collectezak-hengelstokken hangen weer aan de muur en er is 'n Buulnrekje geplaatst. Kortom er is ontzettend veel werk verzet door de restauratiecommissie! Een select gezelschap, de schouders er onder en de kop d’r veur en nait soezen!!
Dankzij een extra grote bijdrage van onze eigen kerkelijke gemeente, van oud gemeenteleden en voorgangers, de vrijwilligers die veel geld hebben bespaard, bijdragen uit Nieuwolda, de zomaar spontane bijdragen en dan nog de vele kleine en grote sponsors en hele grote sponsors hebben we dit allemaal kunnen uitvoeren!

De restauratiecommissie: H.A. Hamster – J. Drewel - H. Huizinga - A. Boven – P. Akkerman.
www.000webhost.com