ZWO
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Wij willen als commissie steun bieden aan mensen die zich in knelsituaties bevinden en dat doen we op verschillende manieren.
Een van de manieren waarop we dit doen, is het onder de aandacht brengen van de collectes voor Kerk in Actie en het uitkiezen van goede doelen waarvoor gecollecteerd zal worden. Ook nodigen wij af en toe organisaties uit om na een kerkdienst iets meer te vertellen over het werk dat zij doen.
Daarnaast geven wij graag op een praktische manier invulling aan het steunen van mensen. Zo organiseren we ieder jaar de Paasgroetenactie , waarbij we kaarten sturen aan gevangenen in Nederland. Ook zamelen we eens per jaar voedsel in voor de voedselactie van Dorcas . Daarnaast zamelen we ook artikelen in voor diverse organisaties, iedereen kan hiervoor mee sparen!

De volgende zaken kunnen gespaard worden en ingeleverd worden in de melkbus (Oostwold) of doos (Nieuwolda) achter in de kerk:
* postzegels, bijzondere kaarten, geboortekaartjes, oud geld, buitenlands geld en
 mobiele telefoons voor Kerk in Actie
* oud en overtollig gereedschap voor de stichting Gered Gereedschap
* brillen, kinderbrillen, leesbrillen, zonnebrillen, monturen, gehoorapparaten

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende leden:
Kees Hamster (voorzitter), Lineke Hut (secretaresse),
Ruth Drewel (diaken), Yvonne Drewel.


www.000webhost.com